{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296
  Záruka 25 rokov

  Komínové systémy z plastu

  Spoločnosť Jeremias ponúka už niekoľko rokov popri nerezových komínových systémoch aj plastové a kombinované systémy nerez/plast pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti. V posledných rokoch však vzrástol dopyt po úsporných kondenzačných kotloch na plyn, ktoré postupne vytláčajú klasické atmosferické kotly na olej a plyn. Pri kondenzačnej prevádzke v pretlaku vznikajú spaliny s teplotami nižšími ako 120°C, čo umožňuje vo významnej miere použiť namiesto nerezového materiálu plast. Tento vývoj viedol aj v spoločnosti Jeremias k zmenám zameraným na kvalitu a cenu v oblasti plastových komínových systémov.

  Jeremias prináša na trh univerzálne komínové systémy, ktoré je možné inštalovať na takmer všetky spotrebiče na trhu. Jednou a výhod týchto univerzálnych systémov je tá, že ich nie je nutné meniť pri výmene kotla na rozdiel od systémových komínov, pokiaľ je komín správne nadimenzovaný.

   

  Sortiment plastových komínov

  • Pevné predĺženia a tvarované prvky od DN60 mm do DN250 mm
  • Flexibilné hadice a spájacie prvky od DN60 mm do DN160 mm (max. výška 30 m)
  • Koncentrické prvky v prevedení plast/nerez a plast/lakovaná oceľ
  • Excentrické prvky pre kondenzačnú prevádzku
  • Viacnásobné dopojenie 60/100 mm a 80/125 mm

   

  Komínové riešenia z plastov

  1. Sanácia existujúceho komínu (šachta) s pevným a flexibilným systémom odvodu spalín pre kondenzačné kotle od 60 kW do 650 kW.
  2. Koncentrické systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti.
  3. Nadstrešné časti a prestupy strechou.
  4. Jednovrstvové a koncentrické dopojenia ku kotlom.
  5. Kaskády a spätné klapky.
  6. Systémy pre vonkajšie steny

   

  Použitie

  • Kondenzačné kotly na plyn
  • Kondenzačné kotly na olej
  • Mini kogeneračné jednotky
  • Tepelné čerpadlá

  PP tesnenia sú odolné voči kondenzátu z plynových aj olejových palív.

   

  Spôsoby inštalácie

  B : Spôsoby inštalácie závislé na vzduchu z miestnosti

  C 3 : Systémová certifikácia, bez závislosti na vzduchu z miestnosti (rlu. AGL), vertikálny prívod vzduchu a odvod spalín strechou v rovnakej tlakovej oblasti

  C 4 : Prívod vzduchu a odvod spalín cez zvislý vzducho-spalinový systém v podtlaku (šachta), spalinový systém nepatrí k spotrebiču

  C 5 : Oddelený prívod vzduchu a odvod spalín resp. umiestnené v rozdielnych tlakových oblastiach, napr. PP

  C 6 : Spotrebiče sú pre cudzie spalinové systémy schválené podľa stavebných produktových smerníc

  C 8 : Viacnásobné napojenie - odvod spalín na spoločný komín, oddelený prívod vzduchu z voľného exteriéru

  Všetky spôsoby inštalácie sú zadané výrobcom kotla

   

  Estetická stránka

  V súčasnosti sú dodávané všetky prvky z plastu v čiernom UV stabilnom prevedení. Pri spotrebičoch na olej a kogeneračných jednotkách sa priehľadné plasty znečistia a prevedenie vyzerá po čase veľmi neesteticky. Toto priehľadné prevedenie nebolo UV stabilné.

   

  Certifikácia

  EW – PPS <DN200mmT120 – H1 – O – W – 2 – O20
  EW – PPS ≥DN200mmT120 – P1 – O – W – 2 – O20
  EW – PP-FLEX DN 60-100mmT120 – H1 – O – W – 2 – O00
  EW – PP-FLEX DN 110-160mmT120 – P1 – O – W – 2 – O00

   

  Plastové systémy sú určené na kondenzačnú prevádzku v pretlaku do 200 Pa (resp.5000 Pa) pri teplote spalín do 120°C. Systém je odolný voči vlhkosti a korózna odolnosť má hodnotu V2 (palivo: zemný plyn L+H a olej s obsahom síry ≤ 0,2 masa %).

   

  Charakteristika plastových systémov

  • Predĺženia vďaka spojom s integrovaným „stopring“ majú výbornú stabilitu pre montáž v šachte.
  • 3-pérové tesnenia zabezpečujú tesnosť až do 5000 Pa!
  • UV ochrana plastov.
  • Tmavé nepriehľadné prevedenie zabezpečuje dlhodobý estetický vzhľad.
  • Stabilné spájacie spony.
  • Dištančná objímka v unikátnom kruhovom prevedení.
  • Rozoberateľné pätkové koleno s možnosťou pripojenia odvodu kondenzátu.
  • Na plastovú kaskádu je možné dopojiť nerezový systém odvodu spalín.

   

  Záruka 25 rokov!