{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Dymovody pre napojenie krbových piecok, krbov a kachlí na pelety, sporákov

  Kvalitné dymovody v rôznych variantoch: Štandardné oceľové dymovody FERRO-LUX, izolované dymovody ISO-LINE vhodné pre menšiu vzdialenosť od horľavých komponentov


   

  Záruka 25 rokov

  Systémy pre prívod vzduchu

  Jednoplášťový a dvojplášťový systém pre prívod vzduchu

  Technické údaje

  Popis EW

  Jednoplášťový systém prívodu vzduchu na horenie do krbových piecok v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu.
  Vďaka integrovanej klapke možno zamedziť cirkulácii chladného vzduchu do ohniska mimo prevádzkovú dobu.

  Inštalácia po dohode s kominárskym majstrom. Je potrebné zaistiť, aby klapka bola behom prevádzky zariadenia otvorená.

   

   

  Popis DW

  Izolovaný systém pre prívod vzduchu na horenie pre krbové piecky v prevádzke nezávislej na okolitom vzduchu. Vďaka integrovanej klapke možno zamedziť cirkulácii chladného vzduchu do ohniska mimo prevádzkovú dobu. 

  Inštalácia po dohode s kominárskym majstrom. Je potrebné zaistiť, aby klapka bola behom prevádzky zariadenia otvorená.

  Izolácia: minerálna izolácia hrubá 25 mm

  Vlastnosti systému:


  Záruka 25 rokov!