{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Sanácia komína

  Ponúkame optimálnu spalinovú jednotku pre každý spôsob použitia

  Záruka 25 rokov

  A komín je úplne kolmý.

  Keď existujúci komín vykazuje opotrebenie spôsobené starnutím alebo už nevyhovuje požiadavkám moderného vykurovania, je nutná jeho sanácia

  Pri prevádzke moderného vykurovania v starých domových komínoch inak hrozí nebezpečenstvo presakovania, pretože prierez komína je väčšinou príliš veľký pre nízke teploty spalín a obvodové murivo je kvôli kondenzátu, ktorý obsahuje kyselinu a ktorý vzniká pri spaľovaní, masívne poškodené.

  Sanácia komína sa realizuje spravidla umiestnením spalinovej rúry z ušľachtilej ocele alebo z polypropylénu skrz hlavicu komína. Výber spalinového systému závisí na druhu ohniska. Dimenzovanie by ale mala bezpodmienečne vykonať odborná firma.

  Podľa oblasti použitia si môžete v spoločnosti Jeremias vybrať vhodnú komínovú sadu:

  Spalinové systémy pre kondezačnú techniku

  Spalinové systémy pre tuhé palivá a biomasu

  Záruka 25 rokov!