{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  KOMÍNOVÉ PRISLUŠENSTVO

  V Jeremiase nájdete rozsiahlu ponuku príslušenstva pre všetky typy komínov a dymovodov.

   

   

   

  Záruka 25 rokov

  Príslušenstvo pre komíny

  Široký sortiment príslušenstva pre všetky spalinové systémy, komíny z ušľachtilej ocele a dymovody

  Produktový program Jeremias zahŕňa bohatý sortiment príslušenstva, ktoré dopĺňa široký sortiment vysokokvalitných systémov pre odvod spalín. Od zvýšenia komína z ušľachtilej ocele cez komínový nástavec pre každý komín z ušľachtilej ocele, krycie dosky na komíny, striešky a obloženie komína až po komínové klapky.

  Komínový nástavec

  Jednoplášťové a dvojplášťové predĺženie komínov predstavuje finančne výhodné riešenie pre zlepšenie ťahu alebo v prípade, kedy je potrebné zvýšiť komín po stavebných úpravách.

  Komínová hlavica

  Pre optimalizáciu výkonu komína doporučujeme použiť komínový nástavec, ktorý zaistí rovnomerný ťah odpadových plynov a optimálne spaľovanie.

  Zakrytie komína

  Krycia doska z ušľachtilej ocele chráni ústie komína pred vlhkosťou a vodou. K dispozícii je v mnohých veľkostiach a variantoch a je ju možné optimálne upraviť podľa rozmerov komína a inštalovanej vnútornej rúry.

  Strieška na komín

  Vďaka strieške na komíny "Napoleon" alebo Meidingerovej hlavici je možné dosiahnuť dodatočnej ochrany komína pred vlhkosťou a proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.

  Obloženie komína

  Obloženie bokov komína z ušľachtilej ocele alebo medi chráni komín pred poveternostnými vplyvmi a prispieva k ďalšej životnosti komína.

  Komínová klapka

  Pomocou komínovej klapky je možné spalinovú cestu uzavrieť, aby sa účinne predchádzalo energetickým stratám, keď je kotol mimo prevádzku, alebo prieniku odpadových plynov z iných zariadení.

  Neutralizačné zariadenia

  Kondenzát z kondenzačných jednotiek, ktorý obsahuje kyseliny, sa pomocou neutralizačného zariadenia zmení na hodnotu pH, s ktorou ho je možné vypúšťať do kanalizácie.

  Záruka 25 rokov!