{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296
  Záruka 25 rokov

  Impressum

  Jeremias Abgastechnik GmbH
  Opfenrieder Str. 12
  DE-91717 Wassertrüdingen

  Tel: +49 (0) 9832 68 68 50
  Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
  E-mail: info@jeremias.de

  Obvodný súd: Ansbach, HRB 1185
  Miesto plnenia: 
  Wassertrüdingen
  Sídlo súdu: Ansbach

  DIČ: DE 131940677

  Konatelia:
  Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Stefan Engelhardt
  Dipl.-Betriebsw. (FH) Wolfgang Geiser
  Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Christoph Wißmüller

  E-mail: info@jeremias.sk  Ručenie:
  Informácie na našich internetových stránkach sme starostlivo zostavili a vyhradzujeme si právo tieto informácie meniť alebo aktualizovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Ani slovom, ani mlčky nepreberáme ručenie za informácie, predovšetkým za ich úplnosť, správnosť, aktuálnosť, použiteľnosť alebo neporušenie zákonov alebo práv tretích osôb. Vylučujeme akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo na základe použitia našich internetových stránok alebo na základe informácií na nich obsiahnutých, pokiaľ nespočívajú na úmysle našich stránok.
   
  Odkazy:
  Na našich internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Deje sa tak iba v rámci služieb pre návštevníkov našich internetových stránok. Obsah týchto cudzích internetových stránok nemôžeme ani ovplyvniť, ani kontrolovať, nestotožňujeme sa s ich obsahom a ich užívaním neodporúčame ani nepodporujeme. Nepreberáme žiadne ručenie, ani slovom, ani mlčky za obsahy cudzích internetových stránok alebo za ich používanie.

  Autorské právo
  Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafy, zvukové súbory, videá a animácie, ako aj ich umiestnenie na našich internetových stránkach podliehajú ochrane podľa autorského práva a iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Obsah našich internetových stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť, používať alebo sprístupňovať tretím osobám pre komerčné účely. Niektoré naše internetové stránky obsahujú okrem toho texty, obrázky a grafy, ktoré podliehajú autorskému právu tretích osôb.

  Licenčné práva:
  Duševné vlastníctvo obsiahnuté resp. ponúkané na našich internetových stránkach je chránené priemyselnými ochrannými právami, zvlášť prihláškami patentov a patentmi, a autorskými právami. Našimi internetovými stránkami sa ani slovom, ani mlčky neudeľujú užívateľské práva, napr. licencie, k týmto priemyselným ochranným právam a užívateľským právam.

  Preukázanie obrázkov:
  Všetky obrázky, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke, boli zakúpené od fotolia.com. Nížšie nájdete všetky potrebné údaje k obrázkom podľa ich výskytu v rôznych položkách menu webovej stránky:
   

  Hlavička:
  Zvárač / © motorradcbr 


  Použitie:
  Energetický zlom / © Coloures-pic
  Muž v obilnom poli s čerstvými zrnami / © Kitty 
  Pouring cooking Oil / © Mara Zemgaliete 
  Plynový plameň 1 / © ronkos 77 
  Man on roof / © webphoto 
  Couple sitting at fireplace / © nyul
  Power generator turbine / © photosoup
  Palivové drevo / © grafikplusfoto 
  Gas flames 01 / © Ingo Bartussek 
  Plynomer / © Kathrin 39
  Zahmlené okná / © Tsuboya
  Dymy z kominów / © Grzegorz Polaka
  Smerová tabuľa Udržateľnosť / © bluedesign
  Chlapec s labradorským retrieverom pred obilným poľom / © mekzar
  Energeticky úsporné žiarovky / © Coloures-pic
  Elektrina repkové pole na jar 7 / © Stephan Leyk 
  Pauza / © monropíc

  Server room in data center. Telecommunication equipment / © Oleksandr Delyk

  Academy:
  Fond Karriere / © Alain Wacquier

  Podniky:
  Otlačok topánky v piesku / © Smelzer 
  A lot of worn books are lying on top of each other / © kanzefar
  Escritura / © Andi.es
  certifikace ISO 9001 / © DOC RABE Media
  Modrý štítok so 100% kvalitou / © stockWERK
  World Eye / © Minerva 
  Sunset Tracking (parašutista) / © Flying_Wizard

  Servis/kontakt:
  Tlačové zdelenie / © Marco 2811
  Young men on a photography training day / © goodluz 
  Download Map Shows Downloads / © Stuart Miles

   

   

  Stand: 02.08.2021

  Záruka 25 rokov!