{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Spalinové klapky

  Pre optimálnu reguláciu dymovodov 

  Záruka 25 rokov

  Spalinové klapky

   

  Spalinové klapky se montují do spojovacího vedení mezi kotel a komín a uzavírají spalinovuu cestu ke komínu, když už ji není třeba.
  Pojistkou proti proudění se zabrání vychladnutí zdroje tepla a instalačního prostoru, což v podstatě přispívá k úspoře energie.

  Dodatečně se – např. u kaskádových zařízení – zabrání také možnému proudění spalin z dalších topenišť připojených ke komínu do instalačního prostoru a zajistí se určité tlumení zvuku u vícenásobně obsazených komínů.   

  Spalinové klapky vyráběné z ušlechtilé nebo černé oceli se používají v oblastech kogeneračních jednotek, náhradních zdrojů, techniky odpadního vzduchu a motorů provozovaných s přetlakem.

  Uzavírací klapky
  Slouží k uzavření kouřovodů v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Jak ručně poháněné, tak i motoricky řízené klapky se většinou umisťují za hrdlem kotle, aby při vypnutí zpomalily chladnutí. Výkony motorů se přizpůsobují jmenovitým světlostem, aby se uvedly do pozice v definovaném nastavovacím čase.

  Škrticí klapky
  Slouží k regulování volného průřezu v cestě výfukového plynu a k uzavření kompletních cest vedení. Zejména koordinace obtokových cest představuje pro tyto těsně uzavírající klapky se silnými motory lehkost chodu od 90 Nm.
  Nabízíme vám inovativní výfukové klapky s elektrickým servomotorem, které jsou automaticky ovládány hořákem.

  Zvláštní případ představují implozní klapky (Joukowského klapky), které zajišťují kompenzaci nežádoucích výkyvů tlaku ve výfukovém potrubí.

  MAK

  Motorické výfukové klapky


  Joukowského klapky

  Klapky pre kompenzáciu nežiadúceho kolísania tlaku v komíne

  Výhody:

  • Efektivní úspora energie
  • Zamezení ochlazování tepelného spotřebiče
  • Snížení ochlazování místnosti
  • Zlepšení účinnosti topných zařízení v běžném provozu
  • Zvuková izolace při vícenásobném použití plynových spotřebičů do společného komína
  • dlouhá životnost díky komponentů z nerezové oceli
  • Odpovídající klapky pro různé aplikace a výstupní situacích

   

  Záruka 25 rokov!