{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Generátory / núdzové napájacie zdroje

  Ponúkame optimálnu spalinovú jednotku pre každý spôsob použitia.

  Záruka 25 rokov

  Vždy, keď to začína čmudiť...

  Generátory a záložné agregáty vyrábajú z dostupných zdrojov elektrický prúd, hlavne pre zaistenie nezávislosti na elektrických sieťach. 

  Jednoplášťové alebo dvojplášťové spalinové jednotky z ušľachtilej ocele sú certifikované pre vysoké teploty spalín do 600°C pri súčasne vysokom tlaku max. do 15 000 Pa (v USA, v Európe je možná certifikácia len do 5 000 Pa). Miesto tesniacich materiálov sa kovové rúry trvalo spájajú kónickým zásuvným systémom.  
  Naši „všestranníci“ sa používajú vo výpočtových strediskách, nemocniciach a všade tam, kde výpadok celej elektrickej siete môže mať obrovské dôsledky. 

  Spalinové systémy Jeremias pre generátory sú odolné voči požiaru sadzí alebo odolné proti vlhkosti. Súčasťou príslušenstva sú voliteľne rôzne typy spalinových tlmičov zvuku aj spalinových klapiek a explóznych klapiek

  DW-KL

  Trojvrstvový tlakotesný komínový systém z nerezovej ocele s kónicky utesneným spojením

  Záruka 25 rokov!