{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Služby

  Našim zákazníkom poskytujeme vždy kvalitné služby.

  Záruka 25 rokov

  Sledovanie stavu

  Problematika
  Komíny a spalinové zariadenia môžu byť poškodené vplyvom okolia, agresívnymi látkami alebo zmenenými prevádzkovými podmienkami a mechanickým zaťažením, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečností alebo vyradenie zariadenia z prevádzky.

  EN 1993-3-2 stanovuje intervaly sledovania minimálne každé 2 roky, v silne zaťažených zariadeniach i častejšie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude pravidelne vykonávať prehliadku znalcom a protokolovať kontroly. 

   

  Rozsah výkonu
  Naše prehliadky zaisťujú riadny stav vášho zariadenia. Ponúkame vám nasledujúce kontroly: 

  • Sledovanie stavu EN 1993-3-2
  • Vnútorné a vonkajšie obhliadky
  • Kontrola vnútorných otvorov pomocou kamery
  • Kontrola hrúbky steny komína
  • Skúška letiskových a prekážkových návestidiel
  • Skúška bleskozvodov
  • Skúška a prebierka bezpečnostných zariadení podľa DIN 4131
  • Vypracovanie a predloženie skúšobnej správy vrátane fotodokumentácie

  Záruka 25 rokov!