{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Služby

  Našim zákazníkom poskytujeme vždy kvalitné služby.

  Záruka 25 rokov

  Meranie emisií hluku

  Problematika

  Spalinové zariadenie z ušľachtilej ocele je veľmi dobrý vodič zvuku. Zvuk vyvíjaný vykurovacím zariadením je prenášaný cez dymovod a komín priamo k vyústeniu a odtiaľ sa odráža ako z bodového zdroja zvuku. Môže podľa hladiny zvuku a frekvenčného spektra prekročiť hladinu emisií stanovenú v predpise TA-Lärm.

  Postup

  Nami ponúkaná služba zahŕňa meranie emisií hluku na vyústení komína podľa DIN EN 45 635 časť 47. Prach akustického tlaku prevládajúci vo vzdialenosti 1 meter sa meria v dvoch bodoch. Príslušné jednotlivé hodnoty sa môžu udávať v oktáve alebo 1/3 oktávového spektra. Z nameranej hladiny akustického tlaku sa vypočíta zvukový výkon na vyústení, frekvenčné spektrum, ukazuje prípadné rušivé frekvencie a môže sa použiť pre detailné dimenzovanie tlmiča hluku. 

  Rozsah výkonu

  • Posúdenie zariadenia na mieste
  • Meranie prahu hlukových emisií na vyústení komína
  • Meranie základnej hladiny hluku
  • Kontrola hluku s nízkou frekvenciou
  • Protokol z merania so súčtovou úrovňou a spektra zvuku (oktáva / 1/3 oktávy) 

   

   

  Záruka 25 rokov!