{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Zaistenie kvality

  Viac ako 90 systémov a certifikácií CE

  Záruka 25 rokov

  Nerezové komíny

  Dosť dobré je len to najlepšie

   

  Meno Jeremias je synonymom inovácie a kvality. Produkty Jeremias sa vyrábajú s ohľadom na EN 1856-1 (požiadavky na výkon pre kovové výfukové systémy) a pri zaistení akosti EN ISO 9001:2000 a spĺňajú tak normy pre všetky bežné aplikácie v súkromných, podnikateľských a priemyslových projektov. Ako výrobca poskytujeme svojim zákazníkom záruku 25 rokov na odolnosť našich produktov z ušľachtilej oceli proti korózií. 

  Okrem predpísaných certifikátov CE vlastní Jeremias špeciálne schválené a potrebné registrácie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Neustále pracujeme na zlepšení kvality našich produktov a disponujeme celou radou nástrojov pre zaistenie kvality: 

  • Viac ako 90 rôznych systémov s certifikátmi CE
  • Vlastná skúšobňa spalinových tlmičov zvuku pre znižovanie hlučnosti
  • Interná skúšobňa pre skúšky termodynamiky, tlakotesnotsti a statiky našich systémov
  • Laserová CNC technológia
  • Lisovacia CNC technológia
  • Moderné plánovací software 3D CAD
  • Špeciálne zliatiny ušľachtilej oceli
  • Vodotesné a plynotesné leštené zvary
  • 3D laserová a plazmová rezačka 
  • 3D kresliaci laser s rezačkou trubiek
  • Počítačové simulácie 
  • Vlastný vývoj výrobných strojov

  Oceľové komíny

  Aby sme splnili vysoké nároky, ktoré kladieme na kvalitu, spracovávame naše rozdielne materiály v oddelených výrobných halách na oddelených strojoch. Iba tak môžeme zabrániť riziku straty kvality, ku ktorej môže dôjsť napr. kvôli kontaktnej korózií.


  Hala černej oceli
  V hale čiernej oceli sa spracováva výlučne hrdzavejúca oceľ, tj. jedná sa tu o výrobu vonkajších rúr, plošín a oceľových lešení. Po príprave vonkajších rúr sa do nich v hale čiernej oceli zasúvajú dĺžkovo prispôsobené a izolované vnútorné rúry.

  Hala ušľachtilej oceli

  Hala ušľachtilej oceli sa používa výlučne ku spracovaniu „bielej oceli“, aby sa zabránilo korózií pri kontakte s čiernou oceľou. To svedčí o vysokých požiadavkach na kvalitu, pretože to vyžaduje predbežné komisionovanie materiálu, ktoré sa môže spracovávať iba na oddelených strojoch.

  Pozdĺžne zvary sa zvarujú automatom na nosníku,kruhové zvary sa robia ručne. Aby sa dosiahlo vysokej kvality zvaru, je ku všetkým zvarom do priemeru 1 200 mm z vnútra pridávaný špeciálny ochranný plyn. Robí sa to umiestnením formovacích jednotiek na vnútornú stranu styčných zvarov. Väčšie priemery sa zvárajú z vnútornej strany.

  Po skrátení rúr z ušľachtilej oceli na požadovanú dĺžku sú rúry izolované v hale ušľachtilých ocelí a pripravené na spojenie, tj. na zasunutie v hale čiernej oceli.

  Certifikácia 
  Ako člen mnohých odborných združení udržujeme naše osvedčenia aktuálne a získavame certifikáty pre overenie prvotriednej akosti výrobkov a výrobných procesov, ako napr.:

  • Certifikát zhody internej kontroly výrobkov EN 1090-1
  • Zvárací certifikát k EN 1090
  • Certifikát zhody internej kontroly výrobkov EN 13084-7
  • Certifikát EN ISO 3834-2

   

   

  Záruka 25 rokov!