{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Spalinové klapky

  Pre optimálnu reguláciu dymovodov 

  Záruka 25 rokov

  Joukowského klapka

  Implozní klapka

  Technické údaje

  Popis:

   

  Predovšetkým pri veľkých jednotkách môže v spalinovom potrubí dôjsť k silnému kolísaniu tlaku k Joukowského rázu, ktorý môže byť vyvolaný napríklad výbuchom s následným poklesom tlaku, náhlym vypnutím horáku po výpadku prúdu / po defekte alebo následkom rýchleho zavretia klapiek na prívode vzduchu horákov.

   

  V takom prípade sa náhle preruší prúd horúceho odpadového vzduchu, čo môže spôsobiť enormne vysoký podtlak v komínovom systéme a jeho deformáciu až nezvratné jeho zničenie.

   

  Použitie Joukowského klapky tomuto efektu bráni.

   

  Pri veľkej zmene tlaku v spalinovom potrubí sa normálne zavretá Joukowského klapka automaticky hneď otvorí pomocou pružinového mechanizmu a týmto spôsobom umožní prúdenie vzduchu pre vyrovnanie tlaku. Akonáhle nastanú normálne tlakové pomery, klapka sa zase zatvorí a jednotka sa môže vrátiť k normálnej prevádzke.

  K stiahnutiu

  Prehlad sortimentu
  Objednávací formulár

  Záruka 25 rokov!