{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296
  Záruka 25 rokov

   

  Jeremias tím výstavnom stánku

   

   

  25.04.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Komory kominárov Slovenska v hotely Kaskády v obci Sielnica (Sliač).

  Zasadnutie bolo slávnostné, pretože Komora oslavovala 20. výročie založenia a 25. výročie uzákonenia kominárskeho zákona. Komora kominárov Slovenska má jedinečné postavenie medzi remeselníkmi v Európe, pretože má svoj vlastný zákon a nie je to len občianske združenie ako väčšina remeselných cechov.

  Firma Jeremias ako známy výrobca nerezových komínových systémov prezentovala svoje produkty medzi odborníkmi na tomto zhromaždení. Ako bonus v priebehu rokovania prebehlo losovanie 8 hodnotných cien.

   

  Majitelia Firmy Jeremias SK odovzdali darček k 20. výročiu prezidentovi Komory Milanovi Deákovi a riaditeľovi Komory Petrovi Šuľanovi.

   

   

  Robert Šalvata, spolumajiteľ Jeremias SK, získal ocenenie Komory kominárov za svoj aktívny prínos pre kominárske remeslo. Zľava Miroslav Ledecký - Cechmajster Trnavského kraja, Robert Šalvata, Matthias Hertel – spolumajiteľ Jeremias SK.

   

  Stretnutie s prezidentom medzinárodnej federácie kominárov ESCHFOE. Zľava Robert Šalvata, Oswald Wilhelm, Jozef Karlík – spolumajiteľ Jeremias SK.

   

  Víťaz losovania Jeremias súťaže pán Ján Molnár. Celkom bolo šťastných 8 výhercov, ktorí získali hodnotné ceny od firmy Jeremias SK.

   

   

  Záruka 25 rokov!