{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296
  Záruka 25 rokov

  Ako predĺžiť životnosť DW a EW komínového systému a zamedziť jeho poškodeniam

  Ako každý produkt, tak i nerezové komíny určené pre prevádzku na pevné palivá, môžu stratiť svoje vlastnosti, podľahnú korózii a skorému opotrebovaniu. Pri nesprávnom čistení komína spalinovej cesty, nevhodnom používaní paliva a používaní spotrebiča môže komín stratiť svoju ochrannú a bezpečnostnú funkciu. Aby systém fungoval správne a bezpečne dlhú dobu, tak je dôležité dodržať tri základné pravidlá:

  1. Správny výber komínového systému

  2. Dodržať správnu a predpísanú prevádzku spotrebiča

  3. Dodržať pravidelnú a správnu údržbu a čistenie spalinovej cesty

   

  Správny výber komínového systému

   

  Základom pre správne fungovanie komína je správny výber komínového systému. Najbežnejšie používané DW (doppelwandig = dvojplášťový) a EW (einwandig = jednoplášťový) komínové systémy pre bežné používanie so spotrebičmi na pevné palivo sa vyrábajú s hrúbkou materiálu 0.6mm. V ponuke je aj pevnejší vnútorný plášť v hrúbkach 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm až 1.5mm. Samozrejme väčšia hrúbka odolá viac, no komín 0.6mm je testovaný na zaťaženia 600°C a aj na vyháranie sadzí. Ak však raz vznikne korózia, tak síce hrubší materiál jemne predĺži životnosť, no nebude to o veľa. Možno rok, dva. Iný materiál, iná trieda nerezového materiálu. Štandardne sa pre spotrebiče na pevné palivo v domoch používa materiál 1.4404, AISI 316L, tento je pre drevo postačujúci. Ak by sme chceli navrhnúť komín, ktorý odolá nejakým spalinám s chemikáliami, museli by sme vedieť aké chemické zlúčeniny budú naň pôsobiť. Komíny sú pre pevné palivá štandardne z tohto materiálu a fungujú spoľahlivo.

   

  Správna prevádzka spotrebiča

   

  Ďalším z dôležitých faktorov pre bezchybné fungovanie komína je dodržiavanie správnej a predpísanej prevádzky spotrebiča:

  • Používanie suchého dreva. To znamená aspoň 2 roky skladované drevo na suchom, chránenom a vetranom mieste. Drevo by malo mať zostatkovú vlhkosť nižšiu ako 18%.
  • Palivo veľmi ovplyvňuje kvalitu spaľovania. Ak použijete mokré drevo, veľa energie v ohnisku je spotrebované na vyparenie vody a jednak výhrevnosť dramatický klesá, teploty v ohnisku a samozrejme aj teplota spalín je nižšia. Potom môže dochádzať ku kondenzácii spalín na stenách komína a vzniká dechtový nános. Keď potom máte napr. suchšie drevo, prebytočná vlhkosť z tohto nánosu sa vyparí a nános sa môže vznietiť – jedná sa o tzv. vyháranie sadzí, na ktoré je komín testovaný. Test sa robí pri určitej teplote a za určitý čas. Avšak pri nesprávnom palive môže byť nános na stenách komína väčší a pri vyháraní sadzí môže vzniknúť vyššia teplota, na akú je systém testovaný.

   

  Pravidelná a správna údržba a čistenie spalinovej cesty

  • Podľa platnej vyhlášky by sa spalinová cesta pri spotrebičoch na pevné palivá s výkonom do 50 kW mala čistiť každé 4 mesiace.
  • Čistenie musí byť vykonávané buď nerezovou kefou, alebo plastovou. Toto je absolútne nutné, pretože z oceľovej kefy zostávajú jemné čiastočky uchytené na povrchu ušľachtilého materiálu. Tieto čiastočky potom nahradia molekulu kyslíka v pasívnej ochrannej vrstve nehrdzavejúcej ocele a aj ušľachtilá oceľ začne hrdzavieť!
  • Pokiaľ dôjde k vyhoreniu komína, je nevyhnutné aby opätovne revízny technik prekontroloval teleso, či je schopné ďalšej prevádzky. Proces vyhárania sadzí je náročný z pohľadu teploty. Kvalitné komíny ho znesú, avšak ich korózna odolnosť je navždy zmenená bez ohľadu na výrobcu a druh. Komíny, ktoré by mohli byť prevádzkované trvale v tak vysokej teplote zasa sú legované kremíkom a majú veľmi nízku koróznu odolnosť, pretože sa u nich nepredpokladá kondenzácia spalín. Komíny, ktoré sú odolné vlhkosti zasa nemajú vysokú teplotnú odolnosť, pretože sa u nich nepredpokladajú vysoké teploty. Jedno do istej miery vylučuje druhé.

   

  Komínové systémy DW, EW sú výbornou voľbou pre použitie v rodinných domoch a iných prevádzkach kde je použitý spotrebič pre kúrenie na pevné palivo, akurát je potrebné dodržať tri podstatné body pri ich používaní a prevádzke:

  • Správne a pravidelné čistenie osobou s odbornou spôsobilosťou
  • Suché drevo ako palivo a palivo bez akýchkoľvek chemických látok
  • Dodržanie predpísanej prevádzky používania systému

  Záruka 25 rokov!