Prečo my?

5+5P

Koncept 5+5P

5 pilierov pre konečného zákazníka

Bezpečnosť

Najdôležitejší v živote sú ľudia, rodina a jej zdravie a kvalitný život. Nechceme aby to vyznelo ako klišé, ale svet v ktorom každý z nás žije chceme mať bezpečný, aby to, čo má pre nás výnimočnú cenu bolo chránené od akýchkoľvek hrozieb. Airbag, ktorý nás chráni počas jazdy autom poznáme všetci a vieme že k našej bezpečnosti výrazne prispieva. O komíne takto zrejem neuvažujeme. Je skôr neviditeľnou, no veľmi dôležitou súčasťou našich domov, či iných objektov v ktorých žijeme alebo pracujeme. Je v podstate neviditeľný alebo nevnímaný, pokiaľ bezchybne funguje. Ak však nie je v poriadku, riziká spojené s týmto stavom sú významné, naša bezpečnosť je ohrozená. My vo firme Jeremias to vieme - vyvíjame a vyrábame produkty, ktoré bezpečne odvádzajú jedovaté splodiny (dym) do vonkajších priestorov, aby ste Vy, či už je to doma, v práci alebo inde, boli v bezpečí. Voľba materiálov a riešení je nekompromisná, aby sme tento účel naplnili.

Spoľahlivosť

Naše produkty slúžia svojmu účelu dlhodobo. Výrobný proces zabezpečovaný špičkovými strojmi, z materiálov príslušných tried nerezových ocelí podľa účelu použitia, pevné kotviace prvky a ostatné komponenty „Made or designed in Germany“ dávajú tomuto tvrdeniu ten správny punc.

Životnosť

Je veľa produktov, ktoré vyzerajú dobre, keď sú nové. Zostanú však také aj dlhodobo? Určite zavisí od toho, ktoré. My máme v tejto záležitosti jasno! Na nerezové systémy z našej produkcie poskytujeme záruku v prípade prehrdzavenia ocele za predpokladu používania v správnych a definovaných podmienkach. Ako silnejšie je možné deklarovať dôveru v to čo robíme, než 25 ročnou zárukou na to, že naše systémy zostanú ako nové?

Profesionalita

Veríme, že na to, aby dobrý produkt plnil svoj účel, musí byť aj správne a odborne zabudovaný a udržiavaný. Naše výrobky Vám preto nepredáme priamo. Naše produkty už nielen ako produkty, ale pre Vás na mieru šité riešenia môžete kúpiť cez rozsiahlu celoslovenskú sieť odborných kominárskych, kachliarskych, inštalatérskych a iných odborných firiem, ktoré spoja skvelý produkt so svojimi skúsenosťami, aby Vám ponúkli to správne riešenie.

Precíznosť (kvalita vyhotovenia a vzhľad)

Ako sme už uviedli naše výrobky sú „made or designed in Germany“. Jeremias vyrába svoje produkty v piatich štátoch Európy. Je to Nemecko, Španielsko, Poľsko, Rusko a Čechy. Podľa toho, ktorý systém potrebujete, je pre Vás vyrobený na niektorom z týchto výrobných miest. Samozrejme, najštandardnejšie systémy sa vyrábajú na všetkých miestach. Preto „made or designed in Germany“ alebo ešte lepšie „made or developed in Germany“ = vyrobený alebo vyvinutý v Nemecku. Neznamená to teda s určitosťou, že práve ten Váš systém bude vyrobený v Nemecku, no všetky výrobné miesta rozhodne fungujú v duchu nemeckej kvality výroby a súvisiacich procesov.

5 pilierov pre odborného zákazníka

Obchodná politika

Snažíme sa našou filozofiou odborných partnerov chrániť. Myslíme si, že tento vzťah je o vzájomnej prospešnosti, kde všetky zúčastnené strany vyhrávajú. Vytvárame podmienky pre rozvoj remeselných firiem tým, že ich „neobchádzame“. Na druhej strane k prospechu konečného zákazníka mu touto filozofiou posielame odbornú firmu, ktorá nezničí náš výborný produkt a vďaka skúsenostiam garantuje celkový výsledok riešenia spalinového systému.

Technická prepracovanosť

Známou črtou nemeckých výrobkov je ich technická prepracovanosť. S našimi výrobkami sa našim obchodným partnerom výborne pracuje. Tento parameter možno nie je až taký dôležitý pre finálneho zákazníka, ale pre Vás, ktorí sa touto prácou živíte je určite presnosť, technická vyspelosť a bezproblémová inštalácia pri týchto produktoch cenná.

Rýchla dodávka a servis

S príchodom prvých chladných dní väčšinou príde nápor na odborné kominárske firmy. Zrazu každý potrebuje kúriť a, samozrejme, najlepšie hneď. No nielen v týchto obdobiach oceňujete rýchlosť našich dodávok. Tovar, ktorý máme skladom, je dostupný veľmi rýchlo. Väčšinou sme schopní vybraný tovar dodať do 24 hodín. V praxi to znamená, že ak nám pošlete objednávku najneskôr do 11:00 hod., nasledujúci pracovný deň je tovar v priebehu dňa u Vás. Samozrejme, platí to pre štandardné priemery pri používaných komínových systémoch. Tovar na objednávku, ako aj a - typy, ktoré sú u nás samozrejmosťou, sme schopní dodávať taktiež veľmi promptne.

Technická podpora

My v Jeremiase SK veríme, že komínové systémy sú vážnym technickým produktom, ktorý si vyžaduje príslušné znalosti. Neponúkame len výrobok, ale poskytujeme aj príslušnú technickú podporu k nemu. Samozrejmosťou sú prepočty komínového ťahu, súvisiace technické riešenia, cenové ponuky a súvisiace činnosti. Chceme Vám čo najviac zjednodušiť a spríjemniť prácu s našimi systémami a tiež maximálne eliminovať možné riziká nefunkčnosti systému.

Jeremias akadémia

Technická podpora je samozrejmosťou, ktorú u nás k produktom dostanete. Okrem toho však ideme ešte ďalej. Pre Váš odborný rast súvisiaci s našimi komínovými systémami organizujeme školenia v našej Jeremias akadémii. Jedná sa o odborné školenia súvisiace s produktmi. Je pre nás však veľmi dôležité aj to, aby ste Vy, naši partneri, výborne fungovali. Myslíme si, že ak Vám resp. Vašim firmám vieme pomôcť aj v iných oblastiach a bude sa Vám dobre dariť, oceníte to formou intenzívnejšej spolupráce s nami a takto sa nám vynaložené úsilie vráti. Preto k odborným školeniam pridávame aj školenia súvisiace s financiami vo firme, organizáciou spoločnosti, či predajom. Dnes už nestačí mať produkt.